Ludzie ponad prawem

Jak wykorzystać prawo na swoją korzyść

Dobra osobiste – jakie są konsekwencje ich naruszenia?

2 min read

Dobra osobiste to podmiotowe prawa każdego z nas. Ich naruszenie przez inne podmioty często jest mocno odczuwalne, dlatego osoba poszkodowana może zażądać zadośćuczynienia. Przepisy dotyczące ochrony dóbr osobistych znajdują się w Kodeksie Cywilnym. Co grozi za ich naruszenie?

Czym są dobra osobiste?

Dobra osobiste to inaczej dobra niemajątkowe, które przysługują każdej osobie fizycznej oraz prawnej (związane są z ich indywidualnym istnieniem). Jak wskazuje art. 23 Kodeksu Cywilnego, zalicza się do nich m.in.:

 • wolność;
 • zdrowie;
 • cześć;
 • twórczość naukowa, wynalazcza, artystyczna;
 • nazwisko, ewentualnie pseudonim;
 • wizerunek.Dobra osobiste odnoszą się do dóbr uznanych przez społeczeństwo, a także system prawny wartości, które obejmują fizyczną i psychiczną integralność człowieka.

Kiedy dochodzi do naruszenia dóbr osobistych?

Wiedząc, czym są dobra osobiste, można łatwiej wywnioskować, czy doszło do ich naruszenia. Należy mieć na uwadze, że nie każde zachowanie drugiego człowieka można uznać za coś niewłaściwego i na tyle dotkliwego, aby żądać zadośćuczynienia. Naruszenie dóbr osobistych podlega ocenie pod względem obiektywnej reakcji opinii publicznej na dany czyn. Nie jest to zależne od subiektywnego odczucia osoby uważającej się za pokrzywdzoną.

Obecnie coraz częściej dochodzi do naruszenia dóbr osobistych w Internecie. Dzieje się tak, ponieważ użytkownicy mają pewność, że zachowują anonimowość, więc mogą bezkarnie wypowiadać się na temat wielu osób, również tych bardziej znanych. Do naruszenia dóbr osobistych można zaliczyć np. zarzucanie braku kompetencji i nieuczciwości czy publikowanie opinii pełnych obraźliwych słów.

Naruszenie dóbr osobistych – konsekwencje

Osobie, której dobra osobiste zostały naruszone, przysługuje prawo do zażądania zadośćuczynienia (również, gdy naruszono je w Internecie). Jak wynika z przepisów Kodeksu Cywilnego, pokrzywdzony może zażądać:

 • zaprzestania działań naruszających jego dobra osobiste;
 • wdrożenia czynności mających na celu usunięcie skutków naruszenia dóbr osobistych;
 • złożenia oświadczenia przez osobę naruszającą dobra osobiste;
 • zadośćuczynienia pieniężnego;
 • wpłaty określonej kwoty na wybrany cel społeczny.

Co ważne, ochroną dóbr osobistych zajmuje się też prawo karne, co oznacza, że konsekwencje ich naruszenia mogą być poważniejsze.

Więcej w tym temacie

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.